Pagdating at pamamahala ng mga kastila


17-Apr-2020 10:58

Ikalawa, ang pagkakalikha ng mga piling tao na nag-aari ng mga lupain.Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa 67,000 taon na ang nakalilipas.Naging bahagi ng patakaran ng Espanya ukol sa Pilipinas ang tatlong mga layunin: ang makapaghanap ng mga mapagkukunan ng maikakalakal na mga pampalasa; ang mapaunlad ang pakikipag-ugnayan at ang katayuan ng Kristiyanismo sa Tsina at sa Hapon; at ang upang maging ganap ang pagiging mga Kristiyano ng sinaunang mga Pilipino.

pagdating at pamamahala ng mga kastila-64

Chat room free sex in thai land

Nagtayo ng mga permanenteng paninirahan sa Cebu kasabay ng ekspedisyon ni Miguel López de Legazpi Noong 1565, at marami pang mga paninirahan ang itinatag pa-hilaga hanggang sa maabot ng mga kolonyalista ang Look ng Maynila sa pulo ng Luzon.Noong magpahayag ang Estados Unidos ng digmaan laban sa Espanya noong Abril 25, 1898, inatasan ni Theodore Roosevelt (na noon ay gumaganap bilang pansamantalang Sekretaryo ng Hukbong-Dagat ng Estados Unidos) na maglayag papunta sa Pilipinas upang gapiin ang hukbong-dagat ng Espanyang nasa Look ng Maynila.Natalo ng hukbong-dagat ng Estados Unidos ang hukbong-dagat ng Espanya na nasa Pilipinas noong Abril 25, 1898.Nahikayat ni Dewey si Aguinaldo na magbalik sa Pilipinas.

Noong Mayo 19, 1897, dumating si Aguinaldo sa Maynila upang pamunuan ang mga puwersa ng mga Pilipinong nanghihimagsik.Natapos ang pamumuno ng Espanya sa Pilipinas bilang resulta ng nakisangkot ang Estados Unidos sa Cuba, isa pang pangunahing kolonya ng Espanya.By your own risk you can take a look into these websites.… continue reading »


Read more

There are several sections on the platform for text-only or webcam mode.… continue reading »


Read more

Many of our cam girls work normal 9 to 5 jobs and then come home to perform adult live shows in the evening.… continue reading »


Read more

I have lived in Kenya all my life and ready now to explore the rest of the world. … continue reading »


Read more

As the oldest and largest sex dating service in the industry, Adult Friend Finder constantly pushes the envelope in both connecting its members with each other and making sure each member has the best possible experience, both on and offline.… continue reading »


Read more

What makes us different from all of the other review sites is that we're passionate about sex cams.… continue reading »


Read more